Oefenen voor de Cito-toetsen (of de Entreetoets) van eind groep 7 heeft zin, echter alleen als dit oefenen wordt voorafgegaan door een goede en duidelijke uitleg. Als je een som of een vragen bij een tekst niet begrijpt, heeft oefenen weinig zin. Eerst de basis begrijpen, eerst weten hoe je een tekst moet samenvatten en hoe het Cito bij begrijpend lezen de vragen stelt; eerst de basis van rekenen op Cito-niveau goed uitgelegd krijgen en weten hoe je de typische Cito-sommen moet aanpakken. Daarna pas oefenen … en dan uiteraard wel met oefenmateriaal dat één op één vergelijkbaar is met het niveau waarop het Cito toetst.

Helaas gelden bovenstaande voorwaarden niet voor het meeste oefenmateriaal dat in Nederland te koop is. Veel aanbieders praten alleen over hoe belangrijk ‘oefenen en herhalen’ is, en schrijven dreigende teksten als ‘door te weinig oefenen krijgt je kind een voorlopig schooladvies dat niet bij zijn niveau past’. (vaak ook nog cursief en vet gedrukt). Vervolgens wordt er dan gestrooid met speciale oefenpakketten en speciale kortingen en aanbiedingen …

Veelal zijn de oefenopdrachten in die pakketten niet op Cito-niveau en (bijna) nooit staat er in die oefenboeken een uitleg; je kind vooruit helpen met dergelijk materiaal wordt dan lastig en hopen dat de resultaten beter worden bijna utopie.

Betere Cito resultaten halen, presteren op een niveau dat goed bij je past, genoeg zelfvertrouwen hebben … het is allemaal alleen mogelijk als je begrijpt hoe je een tekst moet lezen, als je de basis van rekenen onder de knie hebt en begrijpt hoe je som uit een verhaaltje moet halen en als je de spellingregels van gewone woorden en van werkwoorden begrijpt.

Het draait dus allemaal om een duidelijke uitleg van de basis: na die uitleg begrijp je ineens wat je eigenlijk aan het doen bent, begrijp je waar je op moet letten bij het lezen van een tekst, snap je gewoon heel goed wat kommagetallen, procenten en breuken met elkaar te maken hebben, en ga zo maar door. Uitleg is het belangrijkst, uitleg ‘rocks’, uitleg is van primair belang. En dan natuurlijk het oefenmateriaal: alle opgaven en opdrachten op Cito-niveau …. dan komen we wél ergens!

Bestel het beste Leer- en Oefenboek voor groep 7: https://beter-bijles.nl/product/cito-oefenboek-groep-7/

Een doeltreffende driedaagse voorbereiding op de E7-toetsen? Lees hier over onze Spring School op 27 maart, 3 en 10 april.