Cito training voor de E7 toetsen en de Cito-Entreetoets: naar aanleiding van het resultaat op de E7-toetsen van mei/juni krijgt jouw kind een voorlopig schooladvies voor de middelbare school. Spring School zorgt ervoor dat je kind uitstekend is voorbereid om deze Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem zo goed mogelijk te kunnen maken.  Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. De driedaagse cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 27 maart, 3 en 10 april 2022. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.