Cito Oefenboeken


Cito Oefenboeken die wél zorgen voor betere resultaten.

Verkozen tot de beste Cito oefenboeken: 
Mét een duidelijke uitleg (zowel van de theorie als bij de antwoorden), stappenplannen én alle opdrachten op Cito-niveau. Oefenboeken die garant staan voor een beter resultaat, zowel op school als op de Cito-toetsen van januari en juni. 

Laat je kind met zelfvertrouwen de Cito (LVS)-toetsen maken!

Wil je er zeker van zijn dat er alles aan is gedaan om je kind zo goed mogelijk te laten scoren op de Cito-toetsen van januari en juni en op de Doorstroomtoets van groep 8? Dat je kind begrijpt hoe een tekst bij begrijpend lezen moet worden aangepakt en zo de typische Cito-vragen begrijpt? En dat alle basis voor rekenen er goed in zit en dat je kind weet hoe Cito-verhaaltjes sommen aan te pakken?

 

Wij zorgen ervoor! De Beter Bijles Leer- en Oefenboeken zijn vernieuwd! 

Met onze boeken voor groep 6, 7 en 8 haal je het beste oefenboek voor jouw kind in huis.

 

Beste oefenboek? Dat is een fikse belofte …

Dat is zo, maar wij komen dit ook na. De Leer- en Oefenboeken van Beter Bijles zijn vernieuwd en sterk uitgebreid. 

Wat is er allemaal nieuw?

Onze aanpak is nog effectiever, doordat 

  • er bij de boeken van groep 6 en 7 een onderscheid is gemaakt tussen de leerstof voor de M (januari) en voor de E (juni) toetsen.
  • er een duidelijke uitleg is van en oefeningen bij alle spellingcategorieën die door het Cito worden bevraagd.
  • er nu zowel bij Spelling als bij Werkwoordspelling dictees staan precies zoals je kind deze op de Cito-toetsen zal krijgen.
  • er voor begrijpend lezen uitleg en oefenteksten in staan die ervoor zorgen dat je kind gaat begrijpen hoe een Cito-tekst moet worden aangepakt.
  • er voor begrijpend lezen tips zijn hoe je een tekst moet samenvatten (heel belangrijk voor tekstbegrip!) en welke vragen vaak worden gesteld.
  • er meer uitleg in het boek staat over rekenen, deze is zeer duidelijk en doorspekt met oefeningen.
  • er voor rekenen afzonderlijke Cito-oefentoetsen in staan op M (Cito’s van januari) en op E (Cito’s van juni) niveau.
  • er bij de antwoorden in het boek bij bijna alle rekenopgaven een uitleg staat, zodat je kind kan leren van de gemaakte fouten.

 

Er zijn zo veel oefenboeken te koop. Waarom zou ik het Leer- en Oefenboek van Beter Bijles kopen?

In bijna alle andere oefenboeken vind je alleen oefeningen, maar geen uitleg. Bovendien sluiten de oefeningen vaak onvoldoende aan op de manier van vragen zoals het Cito dit doet. Je kind kan dan wel oefenen, maar niet op het niveau dat nodig is om een hogere score te behalen op de Cito-toetsen. 

De boeken van Beter Bijles geven bij elk onderdeel (begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling) wél een uitgebreide uitleg op niveau, zodat je kind gaat begrijpen hoe een opgave moet worden aangepakt. En, het boek biedt veel opgaven. Omdat alle opgaven in het boek op Cito-niveau zijn, leren we je kind de typische Cito-vragen te doorzien, zodat er bij het maken van de Cito-toetsen of de Doorstroomtoets van groep 8 geen verrassingen meer zullen zijn.

 

Het boek is best prijzig; is dat de investering wel waard?

Dat is uiteraard relatief, want je koopt een complete voorbereiding op alle Cito-toetsen van dit schooljaar. Met onze boeken kan je kind structureel beter worden in rekenen, begrijpend lezen en spelling. Hierdoor zullen de Cito-toetsresultaten aanmerkelijk verbeteren en zal eveneens een basis worden gelegd voor later: een tekst goed kunnen lezen en een som goed weten aan te pakken is natuurlijk ook heel handig voor de volgende groep op school én voor de middelbare school. 

 

Wij zijn trots op de nieuwe Leer- en Oefenboeken voor groep 6, 7 en 8, en zijn ervan overtuigd dat dit boek jouw kind gaat helpen beter te scoren op school én op de Cito-toetsen van januari en juni.

Wil je een boek bestellen? Klik op onderstaande link: