Cito Oefenboeken


Cito Oefenboeken die wél zorgen voor betere resultaten.

De beste Cito oefenboeken: met uitleg, stappenplannen én alle opdrachten op Cito-niveau. Oefenboeken die garant staan voor een beter resultaat, zowel op school als op de Cito-toetsen van januari en juni. Oefenboeken die duidelijk maken hoe Cito opgaven moeten worden aangepakt, zodat de Cito’s met meer zelfvertrouwen en dus beter worden gemaakt. 

Laat je kind met zelfvertrouwen de Cito (LVS)-toetsen maken!

Je zoekt een Cito oefenboek dat uw kind optimaal voorbereid op de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Je wilt een boek waarin per onderdeel (begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal en studievaardigheden) een duidelijke, begrijpelijke én aan de Cito-toetsen gerelateerde uitleg wordt gegeven. Je wilt natuurlijk ook dat alle opgaven op Cito-niveau zijn, zodat jouw kind precies weet wat hij of zij kan verwachten.

Het komt geregeld voor dat de resultaten op school niet in overeenstemming zijn met de resultaten op de LVS-toetsen van het Cito. Dit heeft vaak te maken met de Cito-vraagstelling, die meestal afwijkt van de manier zoals je kind dit leert aan de hand van de op school gebruikte methode. Het is belangrijk dat deze typische vraagwijze door je kind wordt doorzien en begrepen. Het is nét zo belangrijk dat je kind goed wordt voorbereid op het niveau van de Cito-toetsen.

De Leer- en Oefenboeken van Beter Bijles zorgen voor het resultaat op Cito-toetsen waar je naar op zoek bent: een score die in overeenstemming is met de capaciteiten van jouw kind. Hoe doen wij dit? Je koopt een boek dat bij alle onderdelen een voor uw kind duidelijke uitleg geeft. Uiteraard zijn de boeken zijn compleet: alle onderdelen die gedurende het schooljaar op de 3.0 Cito-toetsen aan bod komen worden behandeld. En alle opgaven zijn op het juiste Cito-niveau: géén onzinopgaven, zoals bij veel ander materiaal, maar een boek op niveau waardoor jouw kind echt stappen kan gaan zetten.

De lesmethode van Beter Bijles zorgt ervoor dat je kind zich de rekenregels eigen kan maken en grip krijgt op begrijpend lezen en taal. Hierdoor krijgt je kind zelfvertrouwen en zal structureel betere resultaten laten zien bij de Cito-toetsen,