Cito Cursussen

Summer School of Winter School: wij zorgen ervoor dat je kind goed scoort op de Cito’s

Tegenvallende resultaten op de Cito (LeerlingVolgSysteem)-toetsen? Wil je jouw kind laten oefenen met begrijpend lezen, rekenen of andere vakken die belangrijk zijn voor de Cito-toetsen van januari of juni, de Entree- of de Doorstroomtoets van groep 8? Twijfel je of jezelf de aangewezen persoon hiervoor bent? Wij bieden het hele jaar intensieve één- of meerdaagse trainingen aan: effectief en resultaatgericht, zodat de Cito’s goed gemaakt worden.

Eén of meerdere dagen intensieve training

Ter voorbereiding op de toetsen van het leerlingvolgsysteem (M of E toetsen) bieden wij verschillende cursussen aan. Bij Beter Bijles kun je terecht voor Summer School, Winter School, Spring School en Specialisatiedagen. Ben je op zoek naar een effectieve en resultaat verhogende cursus ter voorbereiding op de Cito-toetsen? Beter Bijles heeft inmiddels al veel kinderen geholpen een veel betere score neer te zetten dan vooraf werd verwacht.

Begrijpend lezen en rekenen

Begrijpend lezen en rekenen zijn de meest zwaarwegende onderdelen in de Cito toetsen. Deze twee vakken bepalen voor het grootste deel de hoogte het definitieve schooladvies. Oefenen op deze twee onderdelen is daarom van zeer groot belang. Een goed uitleg is echter nóg belangrijker. Wij zorgen er allereerst voor dat de basis van rekenen en begrijpend lezen duidelijk wordt voor je kind. Met behulp van duidelijke stappenplannen worden teksten aangepakt en rekenproblemen uitgelegd. Aan de hand van ons zelfgeschreven oefenmateriaal, dat inmiddels ook al op veel scholen wordt gebruikt, oefenen we door en herhalen we tot het kwartje is gevallen.

Les op maat

Beter Bijles geeft les op maat; in kleine groepjes èn individuele begeleiding. Voordat een leerling deelneemt aan een cursus maakt hij of zij eerst een instaptoets. Aan de hand van het resultaat op deze instaptoets krijgen wij inzicht in de zwakke én sterke punten van jouw kind, zodat wij gedurende de cursusdagen doelgericht en effectief aan de slag kunnen gaan. Een kind dat al goed is in rekenen, oefent daarom juist die vakken waar hij of zij minder goed in is. Een goede uitleg van de basis en oefenen met het juiste materiaal geeft vervolgens het gewenste resultaat.

Structureel betere resultaten

Want dat de cursussen van Beter Bijles succesvol zijn is inmiddels bewezen. Prognoses van school aan de hand van de E7-toetsen of Entreetoets in groep 7 van 535 (vmbo-gt) die na het volgen van een intensieve cursus werden omgezet naar 542 (havo/vwo) zijn eerder regel dan uitzondering. Gun jouw kind daarom een cursus van Beter Bijles. Hij of zij heeft na het volgen van een intensieve training een stevige basis en genoeg zelfvertrouwen om alle Cito-toetsen op school zelfbewust tegemoet te treden. De resultaten op de M7, E7 of de M8 toetsen zullen dan ook structureel verbeteren.   

De meeste Cito-trainingen worden georganiseerd en gepland vóór de LVS-toetsen, zodat ook jouw kind op tijd goed is voorbereid op alle vakken die in deze Cito-toetsen aan bod komen. Lees hieronder meer over de mogelijkheden. Je kunt je kind aanmelden of eerst meer informatie aanvragen via deze pagina. Wil je referenties lezen? Dat kan hier.

Wat onze trainingen bieden

Uitgebreide voorbereiding op de Cito (LVS)-toetsen, de Entreetoets of de Centrale Eindtoets.

We leren je kind daarbij ook tips en tricks om de typische Cito multiple choice- en open vragen te kunnen beantwoorden.

Eigen lesmateriaal

We werken met onze eigen ontwikkelde lesmaterialen die naadloos aansluiten bij het niveau van Cito toetsen. Ons lesmateriaal is zeer effectief; het wordt op veel basisscholen gebruikt. Na de cursus krijgt je kind een goedgevulde map met oefenmateriaal mee.

 
 

Professionele training op maat

Professionele training op maat en in klein groepsverband, waarbij alle focus op het kind ligt en extra aandacht wordt besteed aan de zwakke punten.

Meer zelfvertrouwen

Je kind leert foutloos rekenen, krijgt inzicht in begrijpend lezen en wordt op die manier klaargestoomd voor de Cito-toetsen.

Les van reken- en begrijpend lezen specialisten

We bieden leerkrachten met een achtergrond in het basisonderwijs en Citotraining. Aan de hand van een vooraf door je kind gemaakte instaptoets weten wij precies waar de zwakke punten liggen en hoe wij jouw kind gaan helpen.

Uitgebreide rapportage

Na afloop van de cursus ontvang je een uitgebreide rapportage over de voortgang van jouw kind en aandachtspunten waar nog verder aan gewerkt moet worden. Deze kun je ook gebruiken voor het eindgesprek met de school.

 

Summer School

Begin goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar!

Je zoon of dochter krijgt een week lang (in juli) of drie zondagen lang (in september) intensief les in begrijpend lezen, rekenen, spelling, studievaardigheden en taal. Door de vaste dagindeling weet je kind precies waar het aan toe is.

We beginnen de dag met een uur taal en spelling (inclusief werkwoordspelling). Hierna gaan we een uur rekenen, waarbij de ochtend vooral gericht is op het inzichtelijk rekenen. Na de lunch (inclusief) gaan we verder met begrijpend lezen, studievaardigheden en we sluiten de dag af met opnieuw een uur rekenen. In dit laatste uur pakken we weer terug op wat er die ochtend is geleerd, om vervolgens te oefenen met de basisrekenvaardigheden.
Om 16.00 uur is de dag voorbij, en heeft jouw kind ruim 5 uur intensief onderwijs gehad.

 

Winter School

Effectieve voorbereiding op de Cito’s van januari

 

Deze cursus is bedoeld om leerlingen de januari-toetsen van het Leerlingvolgsysteem (de M7-toetsen of de Doorstroomtoets van groep 8) met genoeg kennis en zelfvertrouwen te laten maken. We focussen op de vakken die in de toetsweken aan bod komen, en geven ook veel aandacht aan de vraagstelling en wijze van toetsen die het Cito toepast.

We gaan voor een hoger dan verwacht resultaat op de toetsen. Een duidelijke uitleg, oefeningen op het juiste niveau en hard werken zorgen hiervoor. Omdat de focus in de klas vaak is gericht op de zwakke leerling, krijgt de gemiddelde of goede leerling te weinig aandacht. Juist bij die leerlingen is veel winst te behalen. Daarom is er voor hen Winter School! Ook hier hanteren we een vaste dagindeling zoals aangegeven bij Summer School.

Specialisatiedag 

Specialisatiedag begrijpend lezen

Begrijpend lezen is het belangrijkste vak op de basisschool. Het begrijpen van geschreven tekst is de sleutel tot kunnen leren/studeren. Veel kinderen vinden begrijpend lezen saai. Weer een tekst lezen, weer die saaie vragen en ‘ik kan het toch niet’. 

Tijdens de Specialisatiedag zal blijken dat begrijpend lezen echt niet saai hoeft te zijn en dat kinderen wel degelijk succeservaringen zullen krijgen. Aan de hand van aansprekende teksten en duidelijke stappenplannen, kunnen wij uw kind een grote stap verder helpen bij dit lastige maar zo belangrijke vak. En na deze Specialisatiedag zal je kind thuiskomen met het gevoel dat hij of zij het de volgende keer helemaal zelf kan! Een Specialisatiedag bestaat voor circa 70% uit begrijpend lezen en 30% uit rekenen.

Agenda cursussen schooljaar 2023 - 2024

Hieronder vind je een overzicht van de Beter Bijles cursussen voor het schooljaar 2023 – 2024.

Alle cursusdagen duren van 10:00u – 16:00u. Direct inschrijven of eerst een brochure met alle informatie ontvangen?

Zondag 4 februari – Cito Bootcamp groep 8

Een bootcamp Cito-training groep 8 op zondag 4 februari van 10:00-14:30 uur. De focus ligt op het behalen van een structureel beter resultaat op de Doorstroomtoets van Groep 8. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. Uiteraard wordt bij alle onderdelen eerst de basis goed uitgelegd. Daarna beginnen we met het echte werk. Begrijpend lezen: hoe pak je Cito-teksten aan (welk soort vragen kun je verwachten, verwijswoorden, samenvatten van een alinea, aanpak van gewone teksten en van gatenteksten, etc.). Rekenen: handig en inzichtelijk rekenen bij Cito-sommen, hoe haal je de som uit een verhaaltje, uitleg van en oefenen met tabellen en grafieken. Spelling en taal: uitleg van en oefenen met spelling en werkwoordspelling, zinsontleding en interpunctie.

Kosten van deze Bootcamp bedragen 160 euro. Inschrijven of eerst meer informatie aanvragen kan via dit inschrijfformulier.

Zondag 14 januari – Bootcamp M7 toetsen (volgeboekt)

Een bootcamp Cito-training groep 7 op zondag 14 januari van 10:00-14:30 uur. De focus ligt op het behalen van een structureel beter resultaat op de M7-Cito-toetsen van januari. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. Uiteraard wordt bij alle onderdelen eerst de basis goed uitgelegd. Daarna beginnen we met het echte werk: hoe pak je Cito-teksten aan (welk soort vragen kun je verwachten, verwijswoorden, samenvatten van een alinea, aanpak van gewone teksten en van gatenteksten, etc.), hoe haal je bij rekenen de som uit een verhaaltje, voorbereiding op en oefenen met dictees spelling en werkwoordspelling.

Kosten van deze Bootcamp bedragen 160 euro. Inschrijven of eerst meer informatie aanvragen kan via dit inschrijfformulier.

4, 5 en 6 januari 2024 – Winter School groep 7 en 8 (volgeboekt)

Drie dagen Cito-training in de laatste week van de kerstvakantie. De focus ligt op het behalen van een structureel beter resultaat op de Cito-toetsen van januari.  Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. Uiteraard wordt bij alle onderdelen eerst de basis goed uitgelegd. Daarna beginnen we met het echte werk: hoe pak je Cito-teksten aan, hoe haal je de som uit een verhaaltje, hoe zorg je ervoor dat je de opgaven bij Spelling (bijna) foutloos maakt.

De cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 4, 5 en 6 januari 2024 en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8. Inschrijven of eerst meer informatie aanvragen kan via dit inschrijfformulier.

23 november 2023 – Specialisatiedag begrijpend lezen en rekenen

Cito Begrijpend lezen: hoe pak je Cito-teksten begrijpend lezen aan. De Specialisatiedag Begrijpend Lezen en Rekenen wordt georganiseerd op zondag 23 november. Gedurende de dag wordt de leerlingen de basis van begrijpend lezen uitgelegd: tekstsoorten, signaalwoorden, samenvatten van een alinea, stappenplannen met betrekking tot gewone teksten, gatenteksten en foutenteksten. Op de Specialisatiedag wordt circa 70% van de tijd besteed aan begrijpend lezen; aan rekenen ongeveer 30% van de tijd. De dag duurt van 10:00 – 16:00 uur.

6, 7 en 8 januari 2023 – Winter School groep 7 en 8

Drie dagen Cito-training: een voorbereiding op de 3.0 Cito (M7 en M8)-toetsen van januari. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. De cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 6, 7 en 8 januari 2023 (laatste drie dagen van de kerstvakantie) en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8. Inschrijven of je aanvraag voor meer informatie kan via dit inschrijfformulier.

13, 20 en 27 november 2022 – Winter School

Drie dagen Cito-training: een voorbereiding op de 3.0 Cito (LVS)-toetsen van januari. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. De cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 13, 20 en 27 november 2021 en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8. Inschrijven of je aanvraag voor meer informatie kan via dit inschrijfformulier.

29 mei 2022 – Bootcamp E7 toetsen groep 7

Cito-training voor de E7 toetsen van het leerlingvolgsyteem die eind mei/begin juni op school worden afgenomen. Op de cursusdag worden toetsonderdelen (begrijpend lezen, rekenen en taal) behandeld, zodat je kind met voldoende kennis en met zelfvertrouwen de Cito-toets zal maken. De dag duurt van 10:00-16:00 uur en de kosten voor de bootcamp bedragen 165 euro. Je kunt je kind aanmelden voor de cursus, of eerst meer informatie aanvragen via dit inschrijfformulier.

17 april 2022 – Cito-toets Bootcamp groep 8

Cito-training voor de Cito-Eindtoets die wordt afgenomen op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022. Op de cursusdag worden toetsonderdelen (begrijpend lezen, rekenen en taal) behandeld, zodat je kind met voldoende kennis en met zelfvertrouwen de Cito-toets zal maken. De kosten voor de bootcamp bedragen 165 euro. Je kunt je kind aanmelden voor de cursus, of eerst meer informatie aanvragen via dit inschrijfformulier.

27 maart, 3 en 10 april – Spring School

Cito training voor de E7 toetsen en de Cito-Entreetoets: naar aanleiding van het resultaat op de E7-toetsen van mei/juni krijgt jouw kind een voorlopig schooladvies voor de middelbare school. Spring School zorgt ervoor dat je kind uitstekend is voorbereid om deze Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem zo goed mogelijk te kunnen maken.  Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. De driedaagse cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 27 maart, 3 en 10 april 2022. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.