Een bootcamp Cito-training groep 7 op zondag 14 januari van 10:00-14:30 uur. De focus ligt op het behalen van een structureel beter resultaat op de M7-Cito-toetsen van januari. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. Uiteraard wordt bij alle onderdelen eerst de basis goed uitgelegd. Daarna beginnen we met het echte werk: hoe pak je Cito-teksten aan (welk soort vragen kun je verwachten, verwijswoorden, samenvatten van een alinea, aanpak van gewone teksten en van gatenteksten, etc.), hoe haal je bij rekenen de som uit een verhaaltje, voorbereiding op en oefenen met dictees spelling en werkwoordspelling.

Kosten van deze Bootcamp bedragen 160 euro. Inschrijven of eerst meer informatie aanvragen kan via dit inschrijfformulier.