Een bootcamp Cito-training groep 8 op zondag 4 februari van 10:00-14:30 uur. De focus ligt op het behalen van een structureel beter resultaat op de Doorstroomtoets van Groep 8. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. Uiteraard wordt bij alle onderdelen eerst de basis goed uitgelegd. Daarna beginnen we met het echte werk. Begrijpend lezen: hoe pak je Cito-teksten aan (welk soort vragen kun je verwachten, verwijswoorden, samenvatten van een alinea, aanpak van gewone teksten en van gatenteksten, etc.). Rekenen: handig en inzichtelijk rekenen bij Cito-sommen, hoe haal je de som uit een verhaaltje, uitleg van en oefenen met tabellen en grafieken. Spelling en taal: uitleg van en oefenen met spelling en werkwoordspelling, zinsontleding en interpunctie.

Kosten van deze Bootcamp bedragen 160 euro. Inschrijven of eerst meer informatie aanvragen kan via dit inschrijfformulier.