Leerlingen van groep 8 doorlopen vanaf dit schooljaar een ander traject om uiteindelijk door te stromen naar het voortgezet onderwijs (VO).

Voorheen werden eind groep 7 de E7-Cito toetsen afgenomen, waarop de school een voorlopig advies gaf voor het VO. In de nieuwe situatie voeren ouders eind groep 7 een oriënterend gesprek met de leerkracht(en) over het mogelijke vervolgonderwijs; een voorlopig advies wordt nu niet meer gegeven. Tussen 16 oktober en 13 november 2023 maken alle groep 8 leerlingen de B8 toetsen (B 8 staat voor begin groep 8). Deze toetsen zijn genormeerd op begin groep 8.

In januari 2024 wordt het voorlopige advies gegeven. Dan maken de leerlingen in februari 2024 een doorstroomtoets. Dit is de nieuwe naam  voor de centrale eindtoets (voorheen: Cito-Eindtoets) die landelijk door alle groep acht leerlingen gemaakt wordt. Scholen kunnen hiervoor de doorstroomtoets van Cito, van IEP of van een andere aanbieder gebruiken. De ‘nieuwe’ doorstroomtoets is voornamelijk nieuw vanwege de naam. Ook nieuw is het moment van afname: de toets worden nu eerder afgenomen (in februari in plaats van in april). Inhoudelijk zal de doorstroomtoets veel lijken op de toetsen zoals die tot afgelopen schooljaar werden afgenomen: begrijpend lezen, rekenen en taal zullen op vergelijkbare manier bevraagd worden.

Uiterlijk 24 maart 2024, nadat de uitslag van de doorstroomtoets is ontvangen, volgt het definitieve schooladvies. Dit advies is gebaseerd op het resultaat van de doorstroomtoets, eerdere toetsresultaten (gr 6 t/m 8), werkhouding, motivatie, gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het advies wordt vastgesteld door de adviescommissie, bestaande uit de leerkrachten van gr 7 en 8, de interne begeleider en de directie.

Tussen 25 maart en 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan bij de middelbare school van hun eerste keuze. Op deze manier maken alle leerlingen evenveel kans op plaatsing op hun school van voorkeur, passend bij hun niveau.

Doorstroomtoets