Cito Spelling oefenen: belangrijke tips voor spelling groep 7 en groep 8 van gewone woorden en werkwoorden. Om met deze tips gratis te oefenen kun je oefenmateriaal downloaden op deze site.

Spelling van niet-werkwoorden is een vast onderdeel in de Cito-toets. Een paar regels die je moet kennen:

Een paar voorbeelden:

Spelling van werkwoorden

Alle regelmatige werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd: bij alle tijden van het werkwoord (t.t./v.t./volt.deelw.) kun je uitgaan van de ik-vorm van het werkwoord en daar achter ‘plakken’ wat op dat moment nodig is.

Tegenwoordige tijd

In de tegenwoordige tijd enkelvoud komt er achter de ik vorm een t als het onderwerp niet ‘ik’ is. Er komt dus nooit een d achter de ikvorm. In de tegenwoordige tijd kan er alleen een d staan als deze bij de ikvorm van het werkwoord hoort. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

hij verandert alles     Heidi vindt het leuk    het gebeurt morgen      Peter beantwoordt de vraag

Verleden tijd

Voor de verleden tijd en het voltooid deelwoord moet je de regels van ‘t kofschip (x) kennen.

In de verleden tijd schrijf je achter de ikvorm -de of -te. Een paar voorbeelden (de uitgang is dikgedrukt):

schaatste     gebeurde     fietste     behandelde     kookte     verhuisde  (van verhuizen)   beefde (van beven)

Schrijf dus ook bij de verleden tijd altijd eerst de ikvorm van het werkwoord op. Soms zie je dan twee klinkers en twee medeklinkers. Dit geldt alleen voor de regelmatige (zwakke) werkwoorden waar we het nu over hebben. Een paar voorbeelden:

zij vergrootte de foto     hij bekleedde de bank      de gemeente verbreedde de weg    wij zweetten door de hitte

Bij onregelmatige (sterke) werkwoorden meervoud schrijf je in de verleden tijd nooit twee klinkers of medeklinkers, maar altijd zo kort mogelijk. Een paar voorbeelden:

wij smeten (niet: smeetten)     zij besloten    jullie deden

De verleden tijd enkelvoud van sterke werkwoorden schrijf je nooit met -dt:

hij deed (niet: deedt)    ik vond    zij werd

Gratis Cito Spelling oefeningen?

Voor gratis Cito spelling oefenmateriaal bezoek deze pagina: https://beter-bijles.nl/gratis-materiaal/

Nog meer gratis spelling oefeningen vind je op deze site: https://basisonderwijs.online/spellingoefenen.html

Op zoek naar een complete uitleg van Cito Spelling (gewone woorden en werkwoorden) die in de Cito-toetsen van groep 6, groep 7 of groep 8 aan bod komen? Bestel dan een Leer- en Oefenboek van Beter Bijles. Naast deze uitleg en veel oefenopgaven vindt u in de Cito boeken ook de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en taal.