Vanaf vandaag worden op de meeste scholen de E7-toetsen afgenomen, de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem voor groep 7.

Een paar tips en voorbeeldsommen voor het onderdeel rekenen vind je hieronder:

Rekenen E7

o   Welke waarde heeft het dikgedrukte getal

38,754             dit is de 7 van 7 tienden, dus 0,7 of  7/10

49,293             dit is de 9 van 9 honderdsten, dus 0,09 of  9/100

14,541              dit is de 1 van 1 duizendste, dus 0,001 of  1/1000

o   Schrijf in cijfers 

6,7 miljoen = 6.700.000

o   Aftrekken

58 – 16,5 (doe dit in stapjes): 58 – 10 = 48, dan 48 – 6 = 42 en tenslotte 42 – 0,5 = 41,5

o   Wat is het antwoord ongeveer (eerst afronden, dan pas rekenen!)

193 x € 0,26 = 200 x € 0,25 = € 50,00

254 x 592 = 250 x 600 (= 25 x 6 met drie nullen) = 150.000

o   Delen met kommagetallen

30 : 2,5 = (beide getallen x 2) = 60 : 5 = 12, dus 30 : 2,5 is ook 12

o   Bereken het gemiddelde

Gemiddelde van 15, 19, 22 en 26: 15 + 21 + 22 + 26 = 84. Delen door 4 getallen —>  84 : 4 = 21

o   Metriek stelsel 

15,4 km = 15400 m

46,5 kg = 46 kg + 500 g

3 liter – 40 cl = 300 cl – 40 cl = 260 cl

750 mm = 75 cm

o   Deel van een geheel

      2/3 deel van 90. —> 1/3 deel van 90 = 30, dus 2/3 deel = 60

42 van de 98 is /7 deel —>  98 : 14 = 7, dus ook 42 : 14 = 3. Het antwoord is dus 3/7

o   Rekenen met procenten

Schrijf 35% als breuk —> 35 van de 100 = 35/100 = 7/20

18 van de 30 = ….. % —> 18 van de 30 = 6 van de 10 = 60 van de 100 = 60%

Van € 40,00 voor € 32,00 is …. % korting —> € 40 = 100%, dus € 4 = 10%, dus € 8 = 20%

€ 300 met 30% korting is  € ……. . —> € 300 = 100%, dus 30% = € 90. Nieuwe prijs is € 210

Tot slot een afstandstabel:

Merel rijdt van Heerd naar Lampt en daarna gaat ze naar Budel. Hoeveel km is dat?

Van Heerd naar Lampt is 53 km. Van Lampt naar Budel is 38 km. Totaal dus 91 km.

Veel succes met de toetsen!