12 december 2021 – Specialisatiedag Begrijpend lezen en Rekenen

Cito Begrijpend lezen: de Specialisatiedag begrijpend lezen en Rekenen wordt georganiseerd op zondag 12 december. Gedurende de dag wordt de leerlingen de basis van begrijpend lezen uitgelegd: tekstsoorten, signaalwoorden, samenvatten van een alinea, stappenplannen met betrekking tot gewone teksten, gatenteksten en foutenteksten. De dag duurt van 10:00 – 16:00 uur.

14, 21 en 28 november 2021 – Winter School november 2021

Drie dagen Cito-training: een voorbereiding op de 3.0 Cito (LVS)-toetsen van januari. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. De cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 14, 21 en 28 november 2021 en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8.  

3, 10 en 17 oktober 2021 – Summer School

Drie dagen voorbereiding op de LVS-toetsen. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. De cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 3, 10 en 17 oktober 2021 en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8.