Cito Begrijpend lezen: de Specialisatiedag begrijpend lezen en Rekenen wordt georganiseerd op zondag 12 december. Gedurende de dag wordt de leerlingen de basis van begrijpend lezen uitgelegd: tekstsoorten, signaalwoorden, samenvatten van een alinea, stappenplannen met betrekking tot gewone teksten, gatenteksten en foutenteksten. De dag duurt van 10:00 – 16:00 uur.