Drie dagen voorbereiding op de LVS-toetsen. Begrijpend lezen, Rekenen, Taal en Spelling. De cursus (alle dagen van 10:00 – 16:00 uur) wordt georganiseerd op 3, 10 en 17 oktober 2021 en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8.