Lesmateriaal voor scholen en RT

Begrijpend lezen, rekenen, spelling en studievaardigheden zijn voor veel kinderen lastig. De uitdagende periode van het afgelopen anderhalf jaar heeft dit er vaak niet beter op gemaakt. En ook doordat de huidige lesmethode soms minder goed aansluit bij de toetsen, kunnen de LOVS-resultaten tegenvallen. De lesmethode van Beter Bijles helpt uw leerlingen grip te krijgen op alle onderdelen uit de LOVS-toetsen en daardoor de resultaten te verbeteren.

Het is essentieel dat leerlingen de steeds belangrijkere Cito-toetsen met een positief resultaat afronden. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed zijn voorbereid op de toetsen, informeren wij u graag over de mogelijkheid om voor uw leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 de Beter Bijles Leer- en Oefenboeken te bestellen.

Wilt u bestellen of wilt u eerst meer informatie? Vult u dan alstublieft het formulier onder aan deze pagina in. Wij nemen dan direct contact met u op.

Onze boeken bieden:

  • Een zeer uitgebreide en doelgerichte uitleg van alle onderdelen uit de LOVS-toetsen: begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen en studievaardigheden.
  • Bij begrijpend lezen staat een uitleg over tekstsoorten, tekstgenres, vraagsoorten en diverse leesstrategieën, zoals samenvatten en tekstverbanden zoeken. In de boeken staan duidelijke stappenplannen hoe een leerling aan de slag moet gaan met een tekst.
  • Ook bij rekenen start elk onderdeel – cijferen, breuken, kommagetallen, procenten, metrieke stelsel, verhoudingen, etc. – altijd met een uitgebreide uitleg, zodat de leerling begrijpt hoe een som moet worden aangepakt.
  • Bij alle onderdelen staan ruim voldoende opgaven. De opgaven zijn alle op Cito-niveau en de multiple choice antwoorden bevatten afleiders, zoals het Cito dit ook doet.
  • Veel handige tips & tricks die zorgen voor sneller begrip.
  • Onze effectieve aanpak zorgt voor beter inzicht in teksten, rekenopgaven en taal, en resulteert daardoor in hogere LOVS-scores.
  • Een lespakket bestaat uit een handleiding inclusief werkboeken voor de leerlingen. Als alternatief voor een pakket met werkboeken kunt u een kopieerboek groep 7 en/of groep 8 bestellen. Voor meer informatie hierover vult u onderstaand formulier in.

Onze methode is een beproefde leermethode die door meerdere basisscholen wordt gebruikt. Het geeft uw leerlingen op effectieve wijze inzicht in begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling  met als resultaat hogere LOVS-scores voor uw leerlingen en voor uw school.