Copyright ©
Alle rechten op informatie (tekst, afbeeldingen, schema's) die u in de oefenboeken Entreetoets en Cito-toets van Beter-Bijles aantreft berusten bij Beter-Bijles en Peter Meijer. 
Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door
Beter-Bijles of Peter Meijer. 
De informatie zoals deze in de oefenboeken van Beter-Bijles is weergegeven, is slechts bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. 
Voor alle pagina's geldt: "Copyright Beter-Bijles en Peter Meijer. All rights reserved.
Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.
Scholen en bijlesinstituten
Scholen, docenten en instituten kunnen niet een enkel exemplaar bestellen. Het bestellen van één exemplaar is voor scholen, docenten en instituten alleen mogelijk in combinatie met werkboeken voor de leerlingen.
De werkboeken (92 pagina's, € 5,75 per stuk) bevatten alle opgaven uit het Leer- en Oefenboek.
Scholen en instituten kunnen voor de leerlingen Oefenboeken bestellen, alsmede kunnen zij kopieerboeken bestellen; deze kopieerboeken worden geleverd met een kopieerlicentie.
Voor meer informatie kunt u ons mailen.

*NB: Betalingen gedaan voor vervolgbestellingen voor enkele exemplaren of voor bestellingen die niet aan de voorwaarden voor particulier gebruik voldoen (eveneens door derden gedaan) zullen worden teruggestort onder aftrek van 15% administratiekosten.