Op zondag 29 mei organiseert Beter Bijles een Cito-toets E7 Bootcamp. Het doel van deze dag is om leerlingen van groep 7 de Cito-toets van begin juni met genoeg kennis en zelfvertrouwen te laten maken. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar!
Naar aanleiding van het resultaat op de Cito E7-toetsen krijgt uw kind een voorlopig schooladvies voor de middelbare school. Wij zorgen ervoor dat uw kind deze toetsen zo goed mogelijk kan maken.
Wat doen we op de Cito-toets Bootcamp?
Wij bereiden uw kind grondig voor op de Cito E7-toetsen. Dit doen we door een intensieve begeleiding op hiaten in de leerstof en taakaanpak: hoe pak je de Cito-vragen aan? Welke strategieën moet je volgen? Uw kind wordt voorbereid op de typische vraagstelling van het Cito.
Begrijpend lezen doen we aan de hand van allerhande teksten. Met vragen op zins-, alinea- en tekstniveau en duidelijke stappenplannen leren we de kinderen hoe ze teksten moeten aanpakken en verklaren. Studieteksten (het vertalen van informatie op alineaniveau naar schema’s) zullen eveneens worden behandeld.
Bij rekenen werken we aan de basisrekenvaardigheden als cijferend vermenigvuldigen en delen, maar ook aan het werken met procenten, kommagetallen, breuken en uiteraard verhoudingen. Inzichtelijk rekenen komt aan de orde bij het rekenen met maten en gewichten: berekenen van omtrek, oppervlakte en inhoudsmaten.
Bij taal behandelen we zaken als interpunctie, hoofdlettergebruik en grammatica. Spelling en werkwoordspelling zullen eveneens aanbod komen.
De Cito-toets E7 Bootcamp wordt georganiseerd op zondag 29 mei en de dag duurt van 10:00 – 16:00 uur. De kosten van deze dag bedragen 165 euro.
U kunt uw kind inschrijven voor de Cito E7 Bootcamp door een e-mail met uw naam, de naam van uw kind, uw adresgegevens en telefoonnummer te sturen naar [email protected]. U kunt uw gegevens ook invullen via onze site: https://beter-bijles.nl/meer-informatie/