Vanaf deze week worden op de meeste scholen de E6-toetsen afgenomen, de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem voor groep 6.

Een paar tips voor de onderdelen spelling:

Spelling

De belangrijkste spelling categorieën die je kind moet kennen zijn de volgende:

 

Veel succes met de toetsen!