Betere Bijlessen

Bijles basisschool groep 6, 7 en 8

Een goede voorbereiding op de Cito-toetsen (3.0 LVS-toetsen), de Entreetoets of de Cito Eindtoets is een vereiste voor het behalen van een betere score. Onze bijlessen zijn inhoudelijk gebaseerd op het geven van een goede basiskennis op alle onderdelen die door het Cito worden bevraagd, zodat de belangrijke Cito-toetsen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool zo goed mogelijk kunnen worden gemaakt.

Scholen doen wat in hun vermogen ligt om een goede voorbereiding te geven, maar vaak ontbreekt het aan voldoende kwaliteit, mankracht en tijd. Het gevolg is dat kinderen onvoldoende of eenzijdig worden voorbereid waardoor resultaten tegenvallen. Ook is de focus in de klas vaak is gericht op de relatief zwakkere leerling, zodat  juist de groep kinderen die het meest is gebaat bij een intensieve en resultaatgerichte begeleiding te weinig aandacht krijgt.

De twee belangrijkste vakken op de basisschool zijn begrijpend lezen en rekenen. Begrijpend lezen is een vak dat op veel basisscholen niet wordt onderwezen; de leerlingen krijgen vaak alleen teksten te maken, zonder dat er een goede uitleg wordt gegeven. Rekenen wordt vaak te moeilijk of te omslachtig uitgelegd of de basis van rekenen wordt onvoldoende herhaald. Bij Beter Bijles leren we uw kind aan de hand van leesstrategieën en duidelijke stappenplannen hoe ze een tekst moeten lezen, samenvatten en begrijpen. Bij spelling leren we uw kind de spellingregels en bij rekenen maken we inzichtelijk hoe een rekensom moet worden aangepakt, hoe de som uit een verhaaltje moet worden gehaald en hoe handig te rekenen. De resultaten van onze aanpak zijn altijd uitstekend.

Beter Bijles zorgt dus zeker voor een resultaatgerichte begeleiding. Je wilt dat je kind zo goed mogelijk presteert, zowel op school als wanneer de Cito-toetsen (twee keer per jaar) worden afgenomen én je wilt dat je kind de toetsen op school met zelfvertrouwen maakt. Voordat jouw kind hier begint met bijles maakt hij of zij eerst een instaptoets. Aan de hand van het resultaat op deze instaptoets wordt een programma op maat samengesteld, zodat wij doelgericht en effectief aan het werk kunnen. Om een goed beeld te krijgen ontvangen wij bij aanmelding voor bijles ook graag de LOVS-gegevens van jouw kind. Het aantal benodigde bijlessen verschilt per kind. Wij hanteren geen opzegtermijn. Voor meer informatie bel of mail ons!

Beter Bijles geeft les in alle vakken die in de nieuwe Cito (LOVS-) toetsen en Cito Eindtoets worden bevraagd:

Je wilt dat je kind goed presteert op school en dat hij of zij uiteindelijk een passend schooladvies krijgt voor het voortgezet onderwijs. 

Maar wellicht wil je juist nog meer voor je kind:

  • al eerder opgelopen leerachterstanden inlopen
  • op niveau oefenen met het juiste en beproefd lesmateriaal
  • zelfvertrouwen kweken
  • eindelijk die sommen eens snappen
  • inzicht krijgen in begrijpend lezen en hoe je teksten aanpakt
  • handige tips en trucs krijgen om de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem beter te kunnen maken

Bijles middelbare school

Bij Beter Bijles kan jouw kind bijles krijgen in alle vakken van het voortgezet onderwijs, maar ook bijvoorbeeld als de leerling problemen ondervindt met leren, het maken van een goede samenvatting, plannen of grammatica bij talen in het algemeen. Lessen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn bij ons altijd individueel.

De bijlessen kunnen structureel zijn (wekelijkse bijles), maar ook incidenteel plaatsvinden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een lastig proefwerk wiskunde. Onze bijlessen geven je kind de aandacht die het verdient en zorgen altijd voor betere resultaten op proefwerken.


Tarieven

Tarieven bijles

Tarieven bijlessen basisschool

Bijles in een klein groepje                            € 35,00 per uur

Bijles individueel                                           € 45,00 per 45 minuten

Tarieven bijlessen middelbare school

Bijles individueel                                           € 45,00 per uur

Tarieven cursussen

Specialisatiedag begrijpend lezen/rekenen                         € 165,00

Spring School (drie dagen van 10:00u – 16:00u)                € 475,00

Summer School (drie dagen van 10:00u – 16:00u)             € 475,00

Winter School (drie dagen van 10:00u – 16:00u)                € 475,00