Oefenboeken

Omslag Oefenboek Entreetoets
Bestel
Omslag Oefenboek Citotoets
Bestel

Wij leveren alleen de nieuwste boeken van 2018-2019. NB: beide Oefenboeken hebben inmiddels een andere voorkant dan u hiernaast ziet!

Let op: rekeningnummer: NL67ABNA 0601265688 tnv P.Meijer, Amsterdam.

De Leer- en Oefenboeken voor groep 7 en groep 8 2018-2019: gegarandeerd de beste boeken ter voorbereiding op alle 3.0 LOVS-toetsen en Entree- en Cito-toets van groep 7 en 8.

U wilt dat uw kind inzicht krijgt en de typische Cito-vraagwijze doorziet. Inzicht krijgt uw kind door een goede uitleg van de leerstof, duidelijke stappenplannen en opdrachten op hetzelfde niveau zoals dit gebeurt in de 3.0 lvs-toetsen of de Entree- of Cito-toets. U wilt dat uw kind begrijpt hoe hij of zij een probleem moet aanpakken.

Problemen met begrijpend lezen, spelling, rekenen of studievaardigheden? Met de uitleg en oefeningen in de boeken van Beter Bijles worden deze opgelost. Vind je het lastig om een som uit een verhaal te halen? Wil je nu eindelijk eens weten welk stappenplan je moet gebruiken om tekstvragen goed te kunnen beantwoorden of om de kernzin uit een alinea te halen? Onvoldoende aandacht in de klas of leerproblemen die blijven aanhouden?

De leerstrategieën in het oefenboek voor Groep 8 2018-2019 leiden tot inzicht in sommen en teksten. Een goede prestatie op de Cito-toetsen hangt af van een een goede uitleg en van oefeningen die aansluiten op hetgeen in de feitelijke LOVS- en Cito-toets wordt gevraagd. En juist daarin onderscheiden de boeken van Beter Bijles zich van ander materiaal: onze opgaven bevatten géén onzinantwoorden, maar zijn gemaakt naar analogie van de opgaven uit de Cito-toetsen, zodat uw kind precies weet wat hij of zij kan verwachten. Onze boeken zijn compleet: u heeft geen ander leer- of oefenmateriaal meer nodig.

Het Leer- en Oefenboek voor Groep 7 biedt een complete en optimale voorbereiding op alle 3.0 lovs-toetsen en op de Entreetoets van dit schooljaar. De school biedt deze voorbereiding vaak niet, maar met dit boek zal uw kind er klaar voor zijn om alle toetsen met kennis en zelfvertrouwen te kunnen maken. Onderschat het belang van de score van de 3.0 LVS-toetsen in januari en de Entreetoets niet: mede naar aanleiding hiervan wordt het voorlopig schooladvies bepaald.

Meer informatie over het Leer- en Oefenboek voor groep 7(132 pagina's, € 72,50) vindt u hier; meer informatie over het Leer- en Oefenboek voor groep 8 (185 pagina's, € 78,50) vindt u hier. De bedragen zijn inclusief verzendkosten en btw. Uiteraard is ons Leer- en Oefenboek voor groep 8 helemaal klaar voor de nieuwe Cito-toets van 2019!

Ons IBAN rekeningnummer is NL67ABNA0601265688

N.B. Aan Basisscholen, leraren en instituten levert Beter Bijles handleidingen met werkboeken; zij kunnen niet een enkel exemplaar van onze boeken bestellen. 

home
oefenboek
informatie
nieuws
contact