Summer School

Westerdok Point Westerdok 808, Amsterdam, Nederland

Summer School: een driedaagse voorbereiding op groep 7 en groep 8. Gedurende drie zondagen van 10:00-16:00 uur wordt de basis van begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal en studievaardigheden uitgelegd. Het doel is om uw kind met zelfvertrouwen en voldoende kennis te laten beginnen aan het nieuwe schooljaar en om eventuele opgelopen achterstanden weg te werken. […]