Bijlessen basisschool

Een goede voorbereiding op de Citotoetsen (3.0 lovs-toetsen), de Entreetoets of de Cito-Eindtoets is een vereiste voor het behalen van een betere score. Onze bijlessen zijn gebaseerd op het geven van een goede basiskennis op het gebied van spelling, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden, zodat de belangrijke toetsen in groep 7 en 8 van de basisschool zo goed mogelijk kunnen worden gemaakt.

Onvoldoende aandacht of begeleiding in de klas? Leerachterstand die blijven aanhouden? Vind je het lastig om een som uit een verhaal te halen? Wil je nu eindelijk eens weten welk stappenplan je moet gebruiken om tekstvragen goed te kunnen beantwoorden? Beter-Bijles biedt ondersteuning bij het verbeteren van de reken- en taalvaardigheid en zorgt voor doelgerichte voorbereiding op alle 3.0 Cito-toetsen van groep 7 en 8. Wij maken een handelingsplan van tussen de 6 en 12 weken. Tussentijds evalueren wij de voortgang en zetten de begeleiding voort of passen het plan aan. Meer informatie? Bel of mail ons!

SUMMER en WINTER SCHOOL

Winter’S Cool biedt een uitgelezen kans om uw kind bij te laten spijkeren en te zorgen dat hij of zij straks met voldoende kennis en zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar ingaat. Meer informatie over onze Winter School leest u hier (agenda).

Spring'S Cool is bedoeld voor leerlingen van groep 7, ter voorbereiding op de Entreetoets van groep 7. Spring'S Cool vindt plaats in maart.

Summer'S Cool vindt plaats in de zomervakantie en in september. Door middel van een intensieve begeleiding, een duidelijke uitleg en verhelderende stappenplannen worden hiaten in de leerstof en leerachterstand aangepakt. Lessen worden op maat gegeven, waarbij vooral extra aandacht wordt besteed aan de zwakke punten.

Middelbare school

Bij Beter Bijles kan uw kind bijles krijgen in verschillende vakken van het voortgezet onderwijs, maar ook bijvoorbeeld als het problemen ondervindt met leren, het maken van een samenvatting, plannen of grammatica bij talen in het algemeen. Deze lessen kunnen structureel maar ook incidenteel plaatsvinden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een proefwerk.

Aan wie en de kosten

Bijlessen en trainingen voor Entreetoets of Cito-toets worden gegeven (maandag t/m zaterdag) aan leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. De bijles wordt één op één of in een klein groepje van maximaal drie kinderen gegeven. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen bij ons terecht voor gerichte bijlessen in alle vakken of voor intensieve huiswerkbegeleiding.

De kosten bedragen € 35,- per uur voor bijles in een klein groepje; het lesgeld voor individuele bijlessen bedraagt € 45,- per 45 minuten (bijles aan leerlingen van het VO is altijd individueel). Wij rekenen geen inschrijfkosten of andere extra kosten.

Meer informatie over onze Leer- en Oefenboeken? Klik hier.

home
oefenboek
informatie
nieuws
contact